DEN TUNNA HUDEN (THE THIN SKIN) · 16 april 2012

Den tunna huden (The thin skin). With texts by Nina Weibull, Jesper Svenbro and Eva Ström. ellerströms 2011